skip to Main Content

De Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal zoekt enthousiaste leden om mee te bouwen

De Adviesraad Sociaal Domein zoekt enthousiaste en betrokken inwoners van de gemeente Roosendaal die vanuit hun eigen ervaring of beroep mee willen denken over onderwerpen als de Wmo, Jeugdwet en de Participatiewet.

De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders over de ontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. Leden van de adviesraad oefenen dus invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt voor welzijn & zorg, jeugd en werk & inkomen. De Adviesraad bouwt aan een nieuwe opzet, waarbij groeperingen breed in de samenleving
betrokken worden.

De leden zijn zo’n 10 tot 15 uur per maand bezig met de adviesraad. De werkzaamheden bestaan uit het bijwonen van bijeenkomsten, lezen van stukken, contacten onderhouden en het opstellen van adviezen. De adviesraad volgt lokale maar ook landelijke ontwikkelingen.

Wij zijn op zoek naar leden,

• die de verschillende terreinen uit het sociaal domein met elkaar kunnen verbinden en in zijn geheel kunnen overzien

• die affiniteit hebben met en kennis van het sociale domein, van de Wmo / Jeugdwet / Participatiewet

• die analytisch en strategisch kunnen denken

• die goed kunnen communiceren en in staat zijn om individuele situaties te plaatsen in een breder context om van daaruit te adviseren

• die woonachtig zijn in de gemeente Roosendaal en/of betrokken zijn bij een doelgroep in Roosendaal.

• je mag geen lid van de Gemeenteraad zijn of werkzaam zijn bij de gemeente Roosendaal

Faciliteiten

Deze functie is op basis van vrijwilligheid. De gemeente stelt wel een bescheiden vergoeding en faciliteiten aan de leden van de Adviesraad ter beschikking in de uitoefening van de werkzaamheden, zoals deskundigheidsbevordering.

Lijkt het wat voor jou om mee te bouwen?

Dan zouden wij graag zien dat je schriftelijk reageert via emailadres info@adviesraadsociaaldomeinroosendaal.nl
Vermeld bij je reactie “vacature lid Adviesraad Sociaal Domein”.

Inwoners van de gemeente Roosendaal, die betrokken zijn (geweest) bij of ervaring hebben met WMO, Jeugdhulp of Participatiewet, worden met name verzocht te reageren

Voor een afgewogen samenstelling zoekt de adviesraad mensen van verschillende leeftijden en achtergronden, professionals en geïnteresseerden.

Voor nadere informatie kun je terecht bij mw. C. Noteboom, tel. 140165.

We zien je sollicitatie met belangstelling tegemoet.

Back To Top