Waarom een Adviesraad Sociaal Domein?

De landelijke overheid heeft 1 januari 2015 de sociale taak overgedragen aan alle gemeenten. Deze sociale taak noemen we het sociaal domein.

De gemeente is vanaf 1 januari 2015 verantwoordelijk voor:
1. de jeugdhulp
2. de begeleiding en dagbesteding van mensen die niet onder de Wet langdurige zorg vallen (mensen die zelfstandig wonen)
3. de sociale participatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
4. bestrijding van armoede.

Deze zogeheten decentralisatie ofwel de transitie in het Sociaal Domein gaat gepaard met veel veranderingen. Om een zo compleet mogelijke advisering bij al deze veranderingen te krijgen, heeft de gemeente Roosendaal de Adviesraad in het leven geroepen. De gemeente wil hierdoor haar inwoners als partners betrekken bij deze ontwikkelingen.


Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De Adviesraad adviseert – gevraagd en ongevraagd – het college van burgemeester en wethouders over het Sociaal Domein. De adviezen hebben betrekking op ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk&inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden&opgroeien (jeugdhulp). De Adviesraad bestudeert en bespreekt de voorstellen van het college in haar eigen overleg en met belangen- en cliëntenorganisaties. Al deze organisaties staan weer in contact met inwoners uit Roosendaal.

Heeft u vragen over de Adviesraad?

Heeft u een vraag over de Adviesraad? Kijkt u dan hieronder of uw vraag bij vermeld staat. Is dit niet het geval, stel dan uw vraag.


De Adviesraad behandelt geen (individuele) klachten. Dus, als u een klacht heeft , wendt u zich dan in eerste instantie tot de instelling waarover u een klacht heeft. De Adviesraad is wel benieuwd naar uw ervaringen met zorgverleners en de gemeente. Dit kunnen positieve en minder positieve ervaringen zijn. Deze kunt u hier melden.

Als inwoner van Roosendaal kunt u ervan op aan dat de Adviesraad betrokken, deskundig en onafhankelijk advies geeft aan het college.

De Adviesraad onderhoudt contacten met cliëntorganisaties, platforms en dienstverleners. Via deze organisaties komen knelpunten naar voren. Heeft u een probleem of een suggestie die voor meerdere Roosendaalse inwoners lijken te gelden laat ons dat hier weten.