De Adviesraad wil er met haar adviezen toe bijdragen dat de menselijke maat vooropstaat bij de producten en diensten die in Roosendaal beschikbaar zijn. De Adviesraad onderzoekt daartoe hoe Roosendalers de producten en diensten ervaren. Onze adviezen zijn gebaseerd op ervaringen van inwoners, van belangen- en cliëntenorganisaties en eigen inzichten. De Adviesraad betrekt bij haar adviezen altijd drie vragen.

Multi-ethnic people in traditional dress holding hand on heart


A group of mature people against white background

Wat is het effect van het beleid voor de inwoner?

Weet de inwoner wat de gevolgen van de maatregelen zijn voor hemzelf? En ook, wordt iemands eigen kracht en netwerk ingezet? Is er sprake van maatwerk in plaats van ‘voor iedereen hetzelfde’? En tot slot, mogen de inwoners van Roosendaal zelf meebeslissen over de uitvoering van het beleid? Anders gezegd, krijgt de inwoner het gevoel dat hij de controle heeft en houdt?

Kunnen we bij het beleid spreken van rechtvaardigheid?

Komt het maatwerk ook echt tegemoet aan de behoeften van de mensen en kan iedereen, voor wie dit noodzakelijk is, in aanmerking komen voor de producten en diensten?

7174600890_dc2ccbb8ac_b


asd-missie-2

Hoe is de kwaliteit van de producten en diensten?

Zijn de producten en diensten conform de wetgeving? Sluiten ze op elkaar aan en vullen ze elkaar aan (zo mogelijk)? Vooral ook, zijn ze (bewezen) doelmatig? Zijn beleidsvoorstellen en procedures (aanbesteding, verantwoording, etc.) eenvoudig en transparant? Zijn financiële maatregelen en voorzieningen reëel en realistisch? Worden de regels consistent toegepast (niet elk jaar weer iets anders)?