Heeft u een vraag over de Adviesraad? Kijkt u dan hieronder of uw vraag erbij vermeld staat. Is dit niet het geval, stel dan uw vraag.


Kan ik met een klacht over een zorgverlener of een klacht over de gemeente bij de Adviesraad terecht?

De Adviesraad behandelt geen (individuele) klachten. Dus, als u een klacht heeft , wendt u zich dan in eerste instantie tot de instelling waarover u een klacht heeft. De Adviesraad is wel benieuwd naar uw ervaringen met zorgverleners en de gemeente. Dit kunnen positieve en minder positieve ervaringen zijn. Deze kunt u hier melden.


Wat kan ik als inwoner van Roosendaal verwachten van de Adviesraad?

Als inwoner van Roosendaal kunt u ervan op aan dat de Adviesraad betrokken, deskundig en onafhankelijk advies geeft aan het college.


Wanneer richt ik mij tot de Adviesraad?

De Adviesraad onderhoudt contacten met cliëntorganisaties, platforms en dienstverleners. Via deze organisaties komen knelpunten naar voren. Heeft u een probleem of een suggestie die voor meerdere Roosendaalse inwoners lijken te gelden laat ons dat hier weten.