De vergaderingen van de Adviesraad zijn openbaar en vinden op de onderstaande data plaats. Indien u een vergadering wilt bijwonen bent u van harte welkom. We vragen u wel om u minimaal acht dagen van te voren via een email aan te melden zodat wij hiermee met de vergaderruimte rekening kunnen houden.

De vergaderingen beginnen om 19.30 uur. De vergaderlocatie is telkens wisselend, maar wordt aan hen die de vergadering willen bijwonen via de mail bekend gemaakt.

Vergaderplanning 2018. 

Donderdag 8 maart 2018
Maandag 9 april 2018
Maandag 7 mei 2018
Maandag 4 juni 2018
Maandag 2 juli 2018 (i.v.m. de zomerperiode vervalt deze mogelijk)
Maandag 6 augustus 2018 (i.v.m. de zomerperiode vervalt deze mogelijk)
Maandag 3 september 2018
Maandag 8 oktober 2018
Maandag 5 november 2018
Maandag 3 december 2018