De Adviesraad Sociaal Domein Roosendaal
(de Adviesraad)

geeft namens de inwoners van Roosendaal gevraagd en ongevraagd advies aan het college van burgemeester en wethouders. De adviezen hebben betrekking op ondersteuning bij zelfstandig leven met een ziekte of beperking (Wmo), hulp bij werk&inkomen (participatie) en hulp bij opvoeden&opgroeien (jeugdhulp). Met haar adviezen wil de Adviesraad eraan bijdragen dat iedereen in Roosendaal zelfstandig op eigen kracht kan meedoen in de samenleving. Heeft u vragen of suggesties voor het verbeteren van producten en diensten op het gebied van zorg en welzijn? Laat het ons weten! 


roosendaal04